Kızık Köyü Yerleşke

Bulunduğu Yer: Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Kızık köyü Seben ilçesine ve Bolu iline bağlıdır. Bolu-Seben karayolunun Taşlıyayla kesiminden 8 km. batıda ormanlık ve oldukça engebeli bir arazide kurulmuştur.

Doğusunda; Kuzgölcük köyü, Karapınar ve Yernioluk mevkileri, Sarkaya ve Olcaklar ormanları, kuzeyinde; Killik tepesi, Samalcak Dedempınarı ve Oluklu meraaları ile daha kuzeyde Karca Köyü, Batısında; Dereboyu ve Kabak köyünün Gölcük mahallesi, Güneyinde; Boydan boya İdris dağı (1550 m.) bulunmaktadır.

Kızık köyü deniz seviyesinden oldukça yüksek bir mevkide 1300 m. rakımda Aladağlar üzerinde bulunmaktadır. Kızık köyünün doğu ve kuzey doğu kesimlerini ormanlar kaplar.

Oluklu, Kıravurdu ve Gölyaka mevkilerinde bulunan meşe ormanı korulukları Kızık köyünün ormanları korumada ne kadar hassas olduğunu gösterir.

 

Nasıl Gidilir?
Kızık Köyü’ne, bağlı olduğu Seben ilçesinden gitmek için, Seben’den güneybatıya doğru Nimetli ve Dereboy köyleri istikametinde köy yolundan gidilir. 20 km. gidildikten sonra Kızık Köyü’ne ulaşılır. Ayrıca Seben-Bolu karayolunun 20. km.sinde bulunan Taşlıyayla’dan Kızık Köyü’ne giden bir yol vardır. Bu köy yolundan 8 km. batıya gidildiğinde Kızık Köyü’ne ulaşılır. Bolu’dan Kızık Köyü’ne gitmek için Seben-Kıbrısçık yolu takip edilir. 29 km. sonra Taşlıyayla’ya varılır ve Taşlıyayla’dan yukarıda belirtildiği gibi 8 km. batıya gidildiğinde Kızık Köyü’ne ulaşılır.

Yer Şekilleri:
Kızık köyü oldukça engebeli bir arazide kurulmuştur. Düzlük denilebilecek bir arazi hemen hemen yok gibidir. Köyün çevresi tepeler ve bu tepeleri kaplayan ormanlarla çevrilidir. Batı ve batı kuzey yönleri oldukça meyilli bir şekilde giderek alçalır.

Köyün bulunduğu yerde en yüksek yer, köyün güney yönünü boydan boya kaplayan İdris dağıdır. Kuz mahallenin hemen bitişiğinden dik bir yamaçla yükselir. Kuz mahallenin güney yönünü güneşe karşı adeta kapatır. Her mevsimde Kuz mahallede güneş Güney mahalleye göre yaklaşık bir saat sonra doğar.

İdris dağının en yüksek yeri 1550 metredir. İdris dağının Akkayalar kesimi dik yamaçlı bir kayalıktır. Bu dağın diğer tarafları yemyeşil ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda genellikle çam ve köknar ağaçları bulunur.

Köyün doğusunda bulunan Yenioluk mevkii çam köknar ve meşe ormanları ile kaplıdır. Bu yerin açıklık yerleri köy merası olarak kullanılmaktadır.

Köyün kuzeyini killik tepesi kaplar. Oluklu mevkii meşe ve fundalık ağaçları ile kaplanmıştır. Oluklu köyün korusu olarak örnek bir şekilde korunmaktadır.

 

kaynak: kizikli14.tr.gg/