KIZIK KÖYÜ NEREDEN GELMİŞTİR

Kızık  Köyü’nün, Ankara’nın Nallıhan llçesi, Çayırhan Beldesinin yakınlarında bulunan Kümbet Kırı (Kızık Yurdu) mevkiinden geldiği bilinmektedir. Yaşadıkları yeri niçin terk ederek bugünkü yere geldikleri kesin olarak bilinmemekle birlikte bu konuda bazı varsayımlar ve söylentilere vardır. Başlıca üç görüş ağırlık basmaktadır.

            I.Kuraklık nedeniyle gelme:

            Kümbet Kırı ve civarında yıllar süren bir kuraklık olmuş, köylü hasat alamamış, yoksulluk ve açlık çekmiş, kuraklığın devam etmesi nedeniyle bugünkü yaşadıkları yere yerleşerek köylerini terk etmişlerdir.

            Ayman (Hıdırlar) köyü yakın komşularıydı.  Aymanlılar Ayman Yaylasına, Kızıklılır Kızık Yayalasına göç ederlerdi. Kuraklık nedeniyle hiçbir verim alamadıkları topraklarına dönmek yerine bu günkü Kızık Köyüne yerleşerek burasını yerleşim yeri, köy yapmışlardır.

  1. Artan vergilerden kurtulmak amacıyla gelme:

            Osmanlı Devletinde sık yapılan savaşlar devlet giderlerini artırmış, devlet bu giderleri karşılamak amacıyla vergileri artırmış. Birçok Anadolu köyü gibi Kızık köylüsü de vergisini ödeyemez duruma gelmiş ve topraklarını terk etmek zorunda kalmıştır. Köyü terk eden köylülerin birazı Kıbrıscık’ın Kızık Köyünde kalmış, geriye kalanlar bu günkü yerleşim yerine kadar gelmişler.

            Bu durumla ilgili ilginç bir hikaye anlatılır;”Vergi Memuru Köyün ileri gelen birisinin büyük bir ihtimalle muhtarın evine konuk olur. Muhtar vergi memurunu ağırlar, elinden geleni yapar, hizmette kusur bırakmaz, yalnız yemek yerken evin küçük çocuğu yellenir. Ev sahibi çocuğuna terbiyeli olmasını, yaptığının ayıp olduğunu hatırlatmasını, en azından çocuğa bağırmasını unutur. Vergi Memuru bu duruma içerler.” Her yıl artan vergi miktarını köylüler bu sebebe bağlamışlardır.

            III. Ankara Savaşı Sonucu Moğol İstilası nedeniyle:

            1402 Yılında Ankara’da Osmanlı Devleti ile Timur İmparatorluğu arasında çetin bir savaş olur, Osmanlı orduları bu savaşta yenilir. Padişah Yıldırım Beyazıt esir düşer. Ordu dağılır geri çekilmek zorunda kalır. Timur orduları her zaman yaptıkları gibi işgal ettikleri yerleri talan edip yakıp yıkarlar. Girdikleri yerlerde halka işkence ve katliam yaparlar. Bu yüzden Kızık Köylüleri kaçıp güvenliği daha uygun olan bu günkü yerlerine gelmişlerdir denilmekle birlikte;

            Eğer durum böyle olsaydı. Kızık köyünün yanında bulunan diğer Oğuz Boylarından olan Eymür, Ayman, Beydili, Atça, Zobran köylerinin de göç etmeleri gerekirdi. Bu ihtimal fazla inandırıcı olmamaktadır.

            Sofu Giller (Bu günkü mektepliler) ailesinden birisinin muhtarlığı döneminde, Yonuzlar (Soyadı Deniz, Demir, Ay) olan sülalesinden birisi muhtarın evini basar. İçersinde Kümbet Kırına ait olan tapuların dolu olduğu  sandığı para sandığı niyetine alarak, bu günkü Orçu Boğazına kadar götürür. Sandığı açar bakar ki işe yaramaz kağıtlar dolu. Hemen hepsini yakar. Böylece Kızık Yurduna ait olan tapu kayıtları yanmış olur.

            İlk önce Güney Mahallelilerin gelip yerleştiği, sonra diğer mahallelilerin geldiği, Güney Mahallinin 12 haneden ibaret olduğu rivayet edilir. Önceleri Güney Mahalle Merkez durumundayken. Taşıtların köye girmesi, ve taşıt yolunun Kuz Mahalle bağlantılı yapılması Kuz Mahalleyi kalabalıklaştırarak merkez konumuna getirmiştir. Güney mahalle merkezken Cuma Namazı Güney Mahallede Kılınırdı. Hacı İmam Hoca (1824?-1924) köyün İmam Hatipi, Cuma Namazını kıldırma yetkisine sahip imamı köye  Cuma namazını kıldırdığı zamanlarda güney mahalle merkez konumundaydı.

Kızık Köyü Yerleşke

Bulunduğu Yer: Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Kızık köyü Seben ilçesine ve Bolu iline bağlıdır. Bolu-Seben karayolunun Taşlıyayla kesiminden 8 km. batıda ormanlık ve oldukça engebeli bir arazide kurulmuştur.

Doğusunda; Kuzgölcük köyü, Karapınar ve Yernioluk mevkileri, Sarkaya ve Olcaklar ormanları, kuzeyinde; Killik tepesi, Samalcak Dedempınarı ve Oluklu meraaları ile daha kuzeyde Karca Köyü, Batısında; Dereboyu ve Kabak köyünün Gölcük mahallesi, Güneyinde; Boydan boya İdris dağı (1550 m.) bulunmaktadır.

Kızık köyü deniz seviyesinden oldukça yüksek bir mevkide 1300 m. rakımda Aladağlar üzerinde bulunmaktadır. Kızık köyünün doğu ve kuzey doğu kesimlerini ormanlar kaplar.

Oluklu, Kıravurdu ve Gölyaka mevkilerinde bulunan meşe ormanı korulukları Kızık köyünün ormanları korumada ne kadar hassas olduğunu gösterir.

 

Nasıl Gidilir?
Kızık Köyü’ne, bağlı olduğu Seben ilçesinden gitmek için, Seben’den güneybatıya doğru Nimetli ve Dereboy köyleri istikametinde köy yolundan gidilir. 20 km. gidildikten sonra Kızık Köyü’ne ulaşılır. Ayrıca Seben-Bolu karayolunun 20. km.sinde bulunan Taşlıyayla’dan Kızık Köyü’ne giden bir yol vardır. Bu köy yolundan 8 km. batıya gidildiğinde Kızık Köyü’ne ulaşılır. Bolu’dan Kızık Köyü’ne gitmek için Seben-Kıbrısçık yolu takip edilir. 29 km. sonra Taşlıyayla’ya varılır ve Taşlıyayla’dan yukarıda belirtildiği gibi 8 km. batıya gidildiğinde Kızık Köyü’ne ulaşılır.

Yer Şekilleri:
Kızık köyü oldukça engebeli bir arazide kurulmuştur. Düzlük denilebilecek bir arazi hemen hemen yok gibidir. Köyün çevresi tepeler ve bu tepeleri kaplayan ormanlarla çevrilidir. Batı ve batı kuzey yönleri oldukça meyilli bir şekilde giderek alçalır.

Köyün bulunduğu yerde en yüksek yer, köyün güney yönünü boydan boya kaplayan İdris dağıdır. Kuz mahallenin hemen bitişiğinden dik bir yamaçla yükselir. Kuz mahallenin güney yönünü güneşe karşı adeta kapatır. Her mevsimde Kuz mahallede güneş Güney mahalleye göre yaklaşık bir saat sonra doğar.

İdris dağının en yüksek yeri 1550 metredir. İdris dağının Akkayalar kesimi dik yamaçlı bir kayalıktır. Bu dağın diğer tarafları yemyeşil ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda genellikle çam ve köknar ağaçları bulunur.

Köyün doğusunda bulunan Yenioluk mevkii çam köknar ve meşe ormanları ile kaplıdır. Bu yerin açıklık yerleri köy merası olarak kullanılmaktadır.

Köyün kuzeyini killik tepesi kaplar. Oluklu mevkii meşe ve fundalık ağaçları ile kaplanmıştır. Oluklu köyün korusu olarak örnek bir şekilde korunmaktadır.

 

kaynak: kizikli14.tr.gg/