KOYUMUZUN SÜLALELERİ VE SOY YAPILARI

KÖYÜMÜZÜN SÜLALELERİ
SÜLALENİN ESKİ ADI KÖYDEKİ SÖYLENİŞ ŞEKLİ SOYADI  
Vedut Oğulları Vedutlar (Vetler) Özçelik  
Hatip Oğulları Hacı İmamlar (Hacımamlar) Hitit  
Halil Oğulları Hallar Arman  
Sarı Oğulları Sarı Abdullahlar (Çömezler) Arslan  
Kırık Oğulları Kırıklar (Molla Hüseyingil) Masungil Bilgin  
Balcı Oğulları Eminceler Balcı Oğlu  
  Hasancalar Akman  
Honaz Oğlları Sakalar Yıldırım Kökenleri
Güney Mahalle
Muharemle, Deli Arifler, Serhoşlar Yılmaz
Hakkiler Özyılmaz
Miyramlar, Göcemetler Kutlu
Midirler
(Müdürler)
Hacı Sofular (Mektepliler Yaman  
Hacı Hasanlar Yaman  
Kemal Oğulları Gödenler Güden  
Hatıplar Güleç  
Hacı Bayram Oğulları Saller Bayram Oğlu  
Hocagil Bayram Oğlu  
İlmeler (Ferat, Fuat) Bayram Oğlu  
Hacı Şaban Oğulları Hacılar Gönülal  
Karca Köyündeki Hacılar Gönülal  
Bağdatlılar Badetler Özçelik  
Kayış Oğulları Bodullar Kayış  
Kameler (Muhtemelen) Kama  
Meterllozoğulları Kadıgil Mitralyöz  
Şabanlar Aşınmaz  
Hataşalar Ateş  
Ali Osmanlar Gülen  
Yörük Oğulları Yörükler Yörükoğlu  
Kayrancı Oğulları Kayrancalar Kayrancı  
Kara İmam Oğulları Osmangil Karataş  
Keçeci Oğulları Keciler (Galtaklar) Keçeci  
Hacı Murat Oğulları Hacırmatlar Ermiş  
Karaman Oğulları Karışlar Karakuş  
Tokuş Oğlları Tokuşları Delalar Dönmez  
Sülmanlar Korkmaz  
Gökçeler Tokuşoğlu  
Karayılan Emiçavuşlar ——-  
Hasançavuşlar ——  
Dalavereler Eryılmaz  
Tepetaş Oğulları Yorgancılar Tepetaş  
Civelekler Aktaş  
Şakireler Cicelek  
Yunus Oğulları Soyadı Deniz olanlar Deniz  
Soyadı Ay olanlar Ay  

 

KIZIK KÖYÜ SÜLALE ADLARI NEREDEN GELİYOR

KÖYÜN SOY YAPISI

 

            Köye ilk gelip yerleşenler Güney Mahallelilerdir. 12 hane olarak gelip yerleşmişlerdir. Vedut Oğulları (Ahmatlar, soyadı ÖZÇELİK olanlar), Hatip Oğulları ( Hacı İmamlar soyadı HİTİT olanlar), Halil Oğulları (Hallar, soyadı ARMAN olanlar), Kırık Oğulları (Mosingil, soyadı BİLGİN olanlar), Honaz Oğulları (Sakalar, Dalavereler, sarhoşlar, Deli Arifler, Muharremler, Hecemler, Hakkiler, Göcemetler, Miyramlar, Soyadları, YILDIRIM, ERYILMAZ, YILMAZ, KUTLU olanlar), Çömezler, Güney Mahalleye gelip yerleşmiş bilinen ailelerin bazıları bunlardır.

            Kuzey Mahallenin büyük kesimi Kümbet Kırı (Kızık Yurdu) ‘undan birazı da Konya Karman’dan gelip yerleşmişlerdir. Karamandan gelenler daha sonradan gelip köye karıştıklarından onlara Karışlar denmiştir. Soyadı Karakuş, Arpat ve halen Ankara’da bulunan Karamanoğlu bunlardan Muhsin ve Muhlis’in kökleri Karışlar sülalesine dayanmaktadır.

            Kızıklılır kendilerinde olmayanları yadırgamışlar ve onlarla uzun yıllar kaynaşamamışlardır. Sonradan gelenlerin mezarlarını dahi ayırmışlar. Karışların mezarlığı, Kuzey Mahalle Camisi ile Yakup AŞINMAZ’ın evinin arasında bulunmaktaydı. Yabancıların ölülerini köy mezarlığının batı kısmında Garipler Mezarlığına gömerlerdi. Artık günümüzde ilk ve sonra gelenlerin hepsi kaynaşmış durumdadır.