Önemki Kişiler 1: Mektepli

MEKTEPLİ

Hüseyin Yaman köyde ilk defe mektepte okuyan kişi olduğu için kendisine Mektepli denmiştir. Müdürler  Sülalesinden olduğu için Müdürlerin Mektepli denmesi gerekirken . Kızık Köyünde Müdüre Midir denir. Midirlerin Mektepli denirken söylene söylene Midirin r si kaybolarak Midiller denmiştir, Rumi 1315, Miladi 1899 yılında doğar. Babası Midillerin Koca Ahmet, babasının babası Hacı Sofu, bazen da Koca Sofu, Koca Sofu’nun babası Ahmet, Kara Ahmet’tir. Kara Ahmet 1840 lı,1850 li yıllarda Kızık Köyü’nün de bağlı olduğu Pavli Nahiye’sinin Müdürüdür. Bu aileye Müdürler, Midiller denmesinin sebebi budur. Ahmet o devirde Nahiye Müdürü olduğuna göre belli bir eğitim düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Devamı