KÖYÜMÜZDE DAHA ÖNCE YAŞAYANLAR

KIZIKTA DAHA ÖNCE YAŞAYANLAR

Kızıklılar gelmeden önce Kızık Köyü’nün yerleşim yeri olduğu eski kalıntı ve mezarlardan anlaşılmaktadır. Karamuk Mevkiinde Nuh ÖZÇELİK’ e ait tarlada eski mezarlar mevcuttur. Bu mezarlardaki ölülerin kuzey-güney istikametinde gömüldükleri çıkan iskeletlerden anlaşılmaktadır. Gömülüş yönleri itibariyle bu topluluğun müslüman ve Türk olmadığı anlaşılmaktadır. Bunların Kızıklılar gelmeden önce yaşadığı kesinlik kazanmaktadır. Bu topluluğun ne zaman yaşadığı kimler olduğunun bilinmesi tarihi ve bilimsel araştırmalara bağlıdır.
Karaağaç Mahallesi, Mehmet MERAL’ın evinin yanından başlayarak Acapşar, Kuytu, Öküz Yatağı, Kapı Yanı, Topraklık, Mara , Kuzgölcük ve Çaşur Yakasına kadar uzanan taşlarla döşenmiş kaldırım bir yolun olduğu bilinmektedir. Bu yol beygir, katır ve insanların çamurdan korunması amacıyla yapılmıştır. Muhtemelen kervan yolu olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bu yolu Kızıklılar yapmadığına göre daha önce yaşıyan bir uygarlığın olduğu kesinlik kazanmaktadır.
Söylentilere göre Karakaşlar Mevkiinde Karakaş diye bir köyün olduğu bilinmektedir. Büyük bir ihtimalle bunların da kızıklılardan önce yaşadıkları düşünülmektedir.
Çilçek Pınarı ve Gökçukur civarında Kızıklılardan başka kavimlerin yaşadığı toprak çanak çömlek artıkları ve oralardaki tarlaların büyük çakıllarla taraslamaya çalışıldığından anlaşılmaktadır.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.