KÖPRÜ BAŞI BAYRAMI

Yüzyıllardır kutlanan Kızık Köyü Köprü Başı Bayramına merhaba..

            Her yıl kutlanan Köprü Başı Bayramı nedir? Neden ve nasıl kutlanmaktadır? Bu konulara biraz açıklık getirmek için bu satırları karalıyorum.

            Adı Köprü Başı Bayramı olan bu etkinlik, Kızık ve Kuzgölcük Köylerinin birlikte Kızık Yaylası Aladağ Çayı üzerinde Seben yolunun geçtiği köprünün yanında yapılmaktaydı. Bu yüzden adına köprü Başı Bayramı denmiştir. Haziran ayının son ve temmuz ayının ilk haftasında yapılan bu bayramdan sonra,. Kızık Köylüsü hasat kaldırmak için yayladan köye göç etmektedir. Diğer Türkmen köylerinin tümünde de buna benzer bayram kutlamaları yapılmaktadır.

            Bu bayramın amacı; topraktan bol ürün almak, yılı bereketli ve bolluk içinde geçirmek için mevlit okutmak, dua etmek, eş dost ve tanıdıklarla bir araya gelip kaynaşmak ve çeşitli malların alınıp satıldığı bir Pazar oluşturarak alış veriş yapmaktır.

Bayramın ne zaman kutlanmaya başlandığının bilinmemesine rağmen yüzyıllar öncesine dayandığı bilinmektedir. Kızık Köylüsü 1960 lı yıllara kadar köyünde yaşamını sürdürmekte olup toprağa bağımlı gelenekçi bir hayat tarzı sürdürmekteydi. Kısıtlı ve dar arazisini hayvan ve insan gücüyle işlemekteydi. Hemen hemen herkesin yaşantısı birbirine benzer özellik göstermekteydi Yıllardır değişmeyen ve gelenekçiliğin ön planda olduğu bu yaşam günümüze kadar uzanmakta olmasına rağmen çağın gereklerine uygun olarak köy yaşantısında bir çok yenilikler olmuştur. Toprağa tarım makinaları girmiş, tavukçuluk ve arıcılık gibi yeni geçim kaynakları ortaya çıkmış, yayla otlakları tel örgü içine alınarak küçükbaş hayvancılık yerini büyükbaş hayvancılığa terk etmiş, büyük baş hayvan sayısı artmış ve niteliği iyileştirilmiştir. Köprü Başı Bayramı geleneği bazı değişikliklere rağmen devam etmektedir. Zamanla şehirlerde değişik iş alanlarının açılması, sanayinin gelişmesi, toprağa makinelerin girmesi ve ulaşım araçlarının gelişmesi sonucu hızla köyden şehre nüfus hareketinin olması nedeniyle Köy nüfusu azalmıştır. Bu nüfusun tamamına yakını 40 yaşının üzerindedir.     Kızık Köylüsü’ nün hepsinin birbiriyle akraba olması ve birbirlerinin sevip saymaları nedeniyle köyden şehre göç edenlerle köyde kalanlar arasındaki bağlar kopmadığı gibi daha da güçlenmektedir. Düğünlerde, cenazelerde, törenlerde halen birlikte hareket etmektedirler. Kızık Köylüsü olarak bu durumdan kıvanç duymaktayız. Köprü Başı Bayramı’ında da gerek köydeki gerekse şehirdeki Kızık Köylüleri aynı dayanışmayı göstermektedir.

Kızıklılırın sayısının artması ve Kuzgölcük Köylüleri’nin bu bayrama kayıtsız kalmaları sonucu kutlamalar sadece Kzıklılar tarafından yapılmaktadır. Bayramın yeri de değişmiştir. Bayram artık Köprü Başında değil de Kızık Yayalası Camisinin yanında yapılmaktadır. Değişen toplum yapısı ve yaşam tarzına uygun olarak bayramın kutlama şekli de değişmektedir. Bayramın amacı tanıtmak durumuna gelmiştir.

Öyle bir bayram kutlamalıyız ki bundan Kızıklılar yarar görmeli, bu bayram festival ve spor karşılaşmaları, güreş müsabakaları haline getirilmelidir. Bu sayede köy kalkınmasına ve Kızık Köyü’nün gelişmesine yardımcı olunabilir.

Gelecekte Kızıklıların büyük çoğunluğunun Kızık Köyü ve Yaylasında yaşayacağını tahmin ediyorum. Aynı dayanışmanın ticaret hayatında devam etmesini temenni eder ekonomik olarak daha gelişmiş bir Kızık görme dileği ile….     28/06/2000        

Mehmet ÖZÇELİK

İlköğretim Müfettişi

Bookmark the permalink.

Comments are closed.