KIZIK KÖYÜ SÜLALE ADLARI NEREDEN GELİYOR

KÖYÜN SOY YAPISI

            Köye ilk gelip yerleşenler Güney Mahallelilerdir. 12 hane olarak gelip yerleşmişlerdir. Vedut Oğulları (Ahmatlar, soyadı ÖZÇELİK olanlar), Hatip Oğulları ( Hacı İmamlar soyadı HİTİT olanlar), Halil Oğulları (Hallar, soyadı ARMAN olanlar), Kırık Oğulları (Mosingil, soyadı BİLGİN olanlar), Honaz Oğulları (Sakalar, Dalavereler, sarhoşlar, Deli Arifler, Muharremler, Hecemler, Hakkiler, Göcemetler, Miyramlar, Soyadları, YILDIRIM, ERYILMAZ, YILMAZ, KUTLU olanlar), Çömezler, Güney Mahalleye gelip yerleşmiş bilinen ailelerin bazıları bunlardır.

            Kuzey Mahallenin büyük kesimi Kümbet Kırı (Kızık Yurdu) ‘undan birazı da Konya Karman’dan gelip yerleşmişlerdir. Karamandan gelenler daha sonradan gelip köye karıştıklarından onlara Karışlar denmiştir. Soyadı Karakuş, Arpat ve halen Ankara’da bulunan Karamanoğlu bunlardan Muhsin ve Muhlis’in kökleri Karışlar sülalesine dayanmaktadır.

            Kızıklılır kendilerinde olmayanları yadırgamışlar ve onlarla uzun yıllar kaynaşamamışlardır. Sonradan gelenlerin mezarlarını dahi ayırmışlar. Karışların mezarlığı, Kuzey Mahalle Camisi ile Yakup AŞINMAZ’ın evinin arasında bulunmaktaydı. Yabancıların ölülerini köy mezarlığının batı kısmında Garipler Mezarlığına gömerlerdi. Artık günümüzde ilk ve sonra gelenlerin hepsi kaynaşmış durumdadır.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.