Kızık Köyü Tarihi

Kızık Köyü’nün kurulduğu zamanı gösteren kesin bir kayıt bulunmamaktadır.

Anlatılanlara göre;

Kızık Köyü 15.yüz yılda Ankara’nın Nallıhan İlcesinin sınırları içinde bulunan ve Ayman Köyü yakınlarında olan Kümbet Kırı veya halen Kızık Yurdu olarak anılan yerde bulunmakta idi.

Yaşlılardan dyduklarıma göre göçün iki ayrı söylentisi var.

  • 12 Yıl süren büyük bir kuraklığın olduğu, bu kuarkalık sonucu kıtlık başgösterdiği, köyün ekonomisin  tarıma, tarım ürünlerinin de tamamen yağmura dayalı olduğu,  kıtlık ortaya çıktığı,  osmanlı devletinde toprakların sahibinin devlet olduğu, köylülerin bu toprakları belli bir kira ödeyerek ekip biçtikleri bilinmektedir. köylüler bu kıtlık sonucu gelir elde edemedikleri ve  bazı yıllar devlet giderlerinin çoğalması nedeniyleb ekip biçtikleri toprakların kirasının arttığı, köylülerin bu kirayı ödeyemedikleri,  bu nedenle göçmek zorunda kaldıkları,
  • Köye gelen vergi memuru köyün muhtarına ya da ileri gelenine misafir olur. Evin küçük çocuğu gürültülü bir şekilde osurur. Ev sahibi çocuğa hiç bir şey söylemez. Bu durum da vergi memurunun (Tahsidarın) zoruna gider. Bu memur duruma içerlendiği için  her yıl köylülerin vergilerini artırır. Köylüler vergilerini ödetyemedikleri için göç etmek zorunda kalırlar.

                  Her iki rivayette de köyün vergileri ödemekte zorluk çektikleri için  göçtükleri ortaya çıkmaktadır. Köylüler vergilerin artırılmasını çocuğun yellenmesi ev sahibinin çocuğa birşey dememiş olmasına  bağlamış olabilirler. Her iki rivayetten de anlaşıldığı üzre köylülerin vergilerini ödeyemeyip topraklarını terketmek zorunda kaldıkları  bu nedenle göçtükleri kesinlik kazanmaktadır.

                1402 Ankara savaşı sonucu Timur Ordularının Nallıhana gelip gelmediği de bilinmiyor. Diyelim ki Timur Orduları nallıhana geldiler. Orada sadece Oğuz Türklerinden Kızıklılar yok ki. Kızık Köyünün etrafında Oğuz Türklerinden Ayman, Beydili, Davutoğlan, Zobran, Eymir köyleri de bulunmakta. Timur Orduları bu bu köylere bir yey yapmazken sadece Kızık köyüne mi zarar verecek. Kızık Köyü Timur istalası yüzünden göçseydi diğer köylerin de göçmesi gerekirdi. Bu göçün Timur İstalası nedeniyle olması bana pek inandırıcı gelmiyor.

            Kızıklılar Aladağ çayı boyunca göçerlerken Çeltikdere yakınlarına geldiklerinde bir kol Kıbrıscık Alan Himmetler Köyünden daha yukarıya geçerek bu günkü Kıbrısçık Kızık köyüne yerleşir.  Diğer kol bu günkü Seben Kızık Köyüne yerleşir. Böylece Bolu İline bağlı iki ayrı Kızık Köyü ortaya çıkmış oluyor.

            Kızıklıların  Önce Güney Mahalleye 12  aile olarak gelip yerleştikleri, Kuz Mahlle, Karaağaç ve Aşağı Mahalleye daha sonradan gelip yerleştikleri söylenmektedir. Bu günkü yaylasının daha önceden var olduğu düşünülmektedir. İki komşu Köy iki komşu yaylaya,  Aymanın Ayman Yaylasına, Kızık’ın Kızık yaylasına göçtüğü, daha sonra Kızıklıların Nallıhandaki eski köylerine gitmedikleri tahmin edilmektedir. Bu durum kesin olmayıp tarihi bir incelemeyi gerektirmektedir.

 

 

Kaynak: Mehmet ÖZÇELİK

Bookmark the permalink.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.